KLÍMANÓCSKÁK – ÓVODÁSOK KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉSE

A program célja

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a környezettudatos magatartás erősítése a magyar családokban a gyermekeken keresztül. „Klímatudatos mintaóvodák” létrehozása.

A program üzenete

Az akkreditált Klímanócskák Képzési Program egy olyan programsorozat, amely többrétűen ismerteti a klímával- és a környezetvédelemmel kapcsolatos problémákat és mutatja be ezen problémák megoldásához a lehetséges válaszokat. Tudjuk és hisszük, hogy már a gyermekekkel is meg kell ismertetni az éghajlati változások, problémák ok-okozati összefüggéseit és meg kell mutatni számukra a lehetséges cselekvési alternatívákat. Ma már a klímaváltozással kapcsolatos tudományos és köznapi vita elsősorban nem arról szól, hogy valóban létezik-e ez a jelenség, hogy tényleg az emberi tevékenység áll-e a háttérben, hanem az éghajlatváltozás mértékéről, várható hatásairól, a folyamat mérsékléséhez szükséges lépésekről, valamint az alkalmazkodási lehetőségekről. Ebben az oktató-nevelő munkában és a klímatudatos magatartás kialakításában rendkívül nagy szerepe van a
pedagógusoknak.

A tiszta vízre és a tiszta levegőre gyakorolt antropomorf hatások tudatosítása a magyar köznevelés keretei között. A hazai oktatási módszertan uniós jó gyakorlattá való emelése.

A program célcsoportjai

A tudatos fenntarthatóságra és környezetvédelemre való nevelést nem lehet elég korán kezdeni, ezért az erre rendkívül fogékony óvodás és kisiskolás korosztályt szükséges bevonni az ilyen témájú programokba.

A családok, akiket a gyermekeiken keresztül lehet megszólítani.

Az ilyen típusú programok megtartásához viszont elengedhetetlen azon pedagógusok képzése is, akik ezt tudást átadhatják a gyermekeknek.

A program módosított megvalósítása

2022. szeptember 1. – 2022. november 30.

A program indikátorai / közvetlen elérés

végzett Klímanócska
0
fő Klímanócskák Program oklevéllel rendelkező óvodapedagógus
0
felnőtt résztvevő
0
mintaóvoda kialakítása
0

A program koncepciója

A Klímanócskák Program oktatás-nevelési módszertan széles körű adaptálása a 21. századi technikai eszközök felhasználásával, az intézmények, a családok és pedagógus célcsoportok közvetlen elérése által. A teljes programról médiadokumentáció készül (tervezetten filmösszeállítás).

A Klímanócskák Program szakértőinek vezetésével kreatív, játékos foglalkozás kerül megrendezésre a gyermekek bevonásával, majd ezt követően a pedagógusok kielemezik a foglalkozásokat.

 • A játékos foglalkozásokon a környezettudatos nevelést szem előtt tartva kerülnek bemutatásra az éghajlatváltozás összefüggései, extrém időjárási események vizsgálata és elemzése a gyermek szemével, a helyi alkalmazkodás és fenntarthatóság lehetőségeinek áttekintése, stb.
 • A délutáni workshop során az óvodapedagógusok megismerhetik a Klímanócskák Program alapelemeit, bemutatásra kerülnek azok a lehetőségek, amelyekkel a legkomplexebb módon alakítható ki a környezettudatos magatartás.
 • A kitelepülős foglalkozások interaktív vizuális eszközök alkalmazásával zajlanak.

Résztvevők:
3 óvoda / 75 gyermek / 45 pedagógus

Helyszín:
Az ország 3 különböző pontján (Eger, Budapest, Balatonfüred)

Tervezett időpont:
október 5-7.

Eszközök:

 • foglalkozásokon használt kellékek, vizuális eszközök
 • módszertani füzet

Óvodapedagógus képzés, a Klímanócskák Program 12 éves jó gyakorlatának országos szintű adaptálása három napos tematizált továbbképzési nap során az óvodapedagógusok részére.

 • A képzés során feldolgozandó témakörök:

1. Az éghajlatváltozás jellemzői és hatásai

 • A klímaváltozásról általában (kiváltó okok, globális hatások).
 • A klímaváltozás hazai jellemzői.
 • Globális környezeti problémák
 • Fenntarthatóság kihívásai
 • Nemzetközi gyakorlatok és példák
 • Tudatformálás szükségessége és lehetősége az óvodáskorúak körében

2. Szelektív hulladékgyűjtés

 •  Szelektálj Hód Huncutkával!
 • Hulladékpiramis
 • Ételhulladék, helyes étkezési szokások
 • Természetes alapanyagok a mindennapi életünkben
 • Szülői szemléletformálás: ökológiai lábnyom-mérés, hulladéknaptár

3. A víz szerepe életünkben

 • A globális felmelegedés hatása a Föld vízháztartására
 • Vízfelhasználás csökkentésének lehetőségei
 • Vízhasznosítás tudatosan
 • Szülői szemléletformálás: vízlábnyom-mérés

4. Fenntarthatóság a közlekedésben

 • Klímatudatosság a mobilitásban
 • A közlekedési igények csökkentése, környezetkímélő közlekedési eszközök használata
 • Szabálytudat és önismeret-fejlesztés
 • Veszélyhelyzet felismerése a gyermekek körében

5. Természeti értékeink védelme

 • Hazánk természeti értékei
 • Környezettudatosságot elősegítő készségek fejlesztése
 • Az állat- és növényvilág védelme
 • Régmúlt idők eszközei a természetvédelemben

6. Módszertani ismeretek

 • A klímatudatos oktatási-nevelési formákra való érzékenyítés
 • Az innovatív pedagógus jellemzői, önismeret-fejlesztés
 • Az ismeretátadás során használható eszközök, jó gyakorlatok

Időtartam:

30 óra / 2 csoport párhuzamosan (2×12 fős csoport)

Eszközök:

 • tanagyag
 • oktatási segédanyagok

Helyszín:
Eger, Benedek Elek Óvoda Bervavölgyi Tagóvoda

Tervezett időpont:
október 26-28.

 • Szülőknek, családoknak és gyermekeknek szóló interaktív, a helyi értékeket és a helyi ismert „klímavédelmi szakértőket” (pl. természetvédő, ornitológus, biokertészek, erdészek, hulladékgazdálkodók) bevonó klímatudatos rendezvények.
 • Interaktív előadások és játékok megtartása a programban részt vevő intézmények által elért családok, az intézmények vonzáskörzetében élők és a településeken élő lakosság közvetlen megszólítása; a Klímanócskák Program elemeinek, előnyeinek és szemléletének megismertetése, népszerűsítése.
 • A klímaváltozás témaköreit, hatásait feldolgozó mobil kiállítás, mely interaktív részvételre ad lehetőséget a megjelentek részére. A kiállítási anyag a bevont óvodákban vándorkiállítás formájában megtekinthető.

Megvalósítási paraméterek:

 • 3 intézmény
 • 1 alkalom/intézmény

Résztvevők/esemény:
75 gyermek / 400 felnőtt

Helyszín:
3 érintett óvod

Eszközök:

 • rendezvényeken használt kellékek
 • interaktív mozgó kiállítás

Tervezett időpont:
november 16, 17, 18.

A továbbképzési programot sikeresen elvégző óvodapedagógusok rendszerszinten oktatják és vezetik be a Klímanócskák Programot a saját intézményükbe.

 • A mintegy negyedéves Klímanócskák Program heti két foglalkozást jelent.
 • Az óvodapedagógusok ebben az időszakban tematizált foglalkozások keretében nevelik az óvodásokat a klímatudatosságra. A foglalkozásokra történő felkészítést és foglalkozás megvalósulásának ellenőrzését a Klímanócskák Program Központban dolgozó szakértői csapata támogatja, help desk módszertan segítségével.
 • Az időszak alatt létrehozzák a Klímanócskák Óvoda vizuális és tartalmi elemeit.

A program eredményei

 • olyan tárgyi környezet létrehozása, ahol az épület, a csoportszoba, az udvar már külső megjelenésében is sugározza a közösség fenntarthatósági elveinek érvényesítését.
 • a csoportszobáknak egyéni hangulata van, ésszerű, praktikus, helyi sajátosságokat tükröző sok növénnyel.
 • a gyermekek mintát kapnak a takarékosságban (például a villany leoltása, a csap elzárása, szelektív hulladékgyűjtés, stb.), mely az intézmény működtetésére is hatással lesz.
 • a gyermekek megismerik a hulladékcsökkentés általános szabályait.
 • a hulladékgyűjtés módja megfelel az EU előírásnak.
 • szelektív hulladékgyűjtés történik minden teremben, az egész épületben. Papír, ételmaradék, szerves hulladék, udvari komposztáló, elemgyűjtés.
 • lehetőség van a használt ruhák, játékok, könyvek cseréjére.
 • a gyermekek foglalkozási eszközei, játékai körültekintően kerülnek beszerzésre (ne legyen mérgező festékkel bekenve, ne legyen a környezetre káros).
 • mérgező anyagok nincsenek a gyermekek környezetében.
 • a gyermekek naponta esznek gyümölcsöt vagy zöldséget.
 • a gyermekek megismerik a közvetlen környezetükben élő állatok természetes élőhelyeit, ezen keresztül az állatok védelmét.
 • a gyermekek részt vesznek elemi környezetvédelmi tevékenységekben (például téli madáretetés és védelem).
 • kialakul a „Mi kertünk” tudat a gyermekekben, ezáltal megtanulják a növénygondozás fontosságát.
 • a gyermekek megismerik a környezeti katasztrófák és az éghajlatváltozás összefüggéseit.
 • a gyermekek megtanulják rendszerezni a klímaváltozással kapcsolatos ismereteiket.
 • a gyermekek megismerkednek a lehetséges klímatudatos megoldásokkal, rendszeresen
  végeznek méréseket energiacsökkentés, hulladékcsökkentés témakörében.

Tervezett időpont:
október – november

Eger

2022. október 5-7.

Balatonfüred

2022. október 5-7.

Referencia projektek

 • 2019 óta a külhoni magyar óvodákban (Kárpátalja, Felvidék, Erdély, Szlavónia) került bemutatásra a Klímanócskák Program a helyi óvodapedagógusok részére, valamint elkészült és terjesztésre került a tananyag digitális változata mintegy 1400 külhoni óvodában.
 • A képzés a Dipol Csoport szervezésében, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával valósult meg.