Rólunk mondták

Az egri Benedek Elek Óvoda gyermekei és munkatársai olyan szerencsébe részesültek a KLÍMANÓCSKA projekt keretében, mely meghatározta az óvodánk jövőbeni szakmai munkáját, mely bebizonyította, hogy jó úton járunk a szakmai munkánkat tekintve. Az újrahasznosítás, a klímavédelem, a környezetvédelem alapja kell, hogy legyen a jövő pedagógiájának, ha élhető környezetben szeretnénk tudni a jövő nemzedékét. A Klímanócska programok profi szinten járulnak hozzá a szakmai munka tudatosabbá tételéhez és a tervezés, gyakorlati megvalósítás módszerének alkalmazásához.

Szabó Ildikó óvodapedagógus kollégánk a szakmai munkájának megvalósulása várakozáson felüli volt. Profizmusa a gyermekekkel való tevékenykedésben kiemelkedő volt. A gyermekek érdeklődésének felkeltésében, a folyamatos motivációban és a gyermekek aktivitásában jól nyomon követhető szakmai felkészültsége, a téma iránti elkötelezettsége. A gyermekei az első perctől kezdve elfogadták, együttműködtek vele, társául szegődtek. Innovatív gondolkodásával bebizonyította, hogy a téma feldolgozása milyen érdekfeszítő és tevékenykedésre késztető. A kollégákkal történő együttműködésben inspiratív, hiteles és segítőkész. Köszönettel és elismeréssel kell szólnunk a munkájáról.

Köszönöm Dr. Forgó Gábor szervező, összekötő, oktató munkáját, mely a szervezettségről és szakmai hozzáértésről tanúskodott. Kapcsolattartásában és a team munkában a támogató, fejlesztő együttműködésével a team tagjainak gondolkodását előremutatóvá tette a megvalósult munkákat Iátva. A téma hitelességét közvetítve az óvodapedagógus kollégákat aktív munkára serkentette.

Dr. Fegyveres Fiskál Gábor, mint a Klímanócskák projekt team harmadik tagja, szakmai tudásával és személyiségével, a team munka összekovácsolásával tovább erősítette a szakmai továbbképzés sikerességét. Kollégáinkat a probléma feltárására, probléma megoldására, részletes tervezésre sarkallta, melynek eredményeként innovatív témák jöttek létre, melyek jól alkalmazhatóak a gyakorlati életben.

A projektben résztvevő kollégák, gyermekek, szülők kivétel nélkül elégedettségüknek adtak hangot, élményszerű, izgalmas és újszerű folyamatokban tudtak részesülni. Vezetőként magam is megtiszteltetéssel és örömmel fogadtam a lehetőséget, melyben a kollégáim részesülhettek. Fontosnak tartom a képzés, önképzés folyamatában, hogy ilyen jól hasznosítható projektek a jövőben is, minél szélesebb körben elérhetőek legyenek.

Szakmai munkánkban, a hazánkban egyedüliként működő „A magyar természeti örökségen nyugvó Rousseau-i programunk” jól illeszkedett a projekt céI,- és feladatrendszeréhez a program és projekt kölcsönösen támogatta azokat.
Gál Judit
Benedek Elek Óvoda intézményvezető
Nagyon időszerű kérdéskör, amit Szabó Ildikó pályázatában megjelölt és amit szívvel, lélekkel ad át a kis óvodásainak. Fantasztikus megoldások, kreativitás jellemzi. Mindezt a gyermekek számára oly fontos játék és játékosság keretei között valósítja meg velük együtt. Hatalmas dolog ezt a témát ilyen közel hozni az óvodásokhoz! Köszönet Ildikó munkájáért! A "Klímanócskák" a jövő klímavédői lesznek! Nagyon szurkolok Neki!
Maksa Zsuzsa
Hódmezővásárhely Oldalkosár utcai tagintézmény óvoda vezető helyettes
Ildikónak nem ez az első kreatív munkája. Már sok évvel ezelőtt is kitűnt különleges képességével. Minden esetben a gyermekek érdekében tevékenykedett és ezt teszi ma is. Ő az az ember, aki folyamatosan az újra törekszik, ezt bizonyítja mostani pályázata is. Nagyszerű dolgokat képes kitalálni, amit a gyermekekkel együtt, játékos formában meg is valósít. Mint Ildikó óvonénije igazolom, hogy már óvodás korában is fantasztikus kislány volt! Biztosíthatok mindenkit, hogy az egyik " legkreatívabb óvonő" neveli a jövő nemzedékét! Gratulálok Ildikó! További munkádhoz sok sikert, jó egészséget és kitartást kívánok!
Francisztiné Molnár Erzsébet
Nyugdíjas oktatasi referens
Egy igazán komplex, szakszerű program, mely során a gyermekek játékosan válhatnak földünket, élővilágunkat megbecsülő felnőttekké! Gratulálok! 🙂
Agócs Kinga
Szülő, óvoda pedagógus
Ildikó munkája: Gyermekek nyelvezetén szóló, kimagasló, példaértékű, melyet gyermekem fejlődésében is tapasztalok.
Tóth Tünde
Szülő
A Klímanócskák program segítségével olyan nyitott, kiegyensúlyozott gyermekeket nevelnek, akik gazdag élményprogram birtokában, pozitív érzelmi háttérből indulva, jó problémamegoldó képességgel rendelkeznek, önállóan tudnak cselekedni. A gyerekek kiemelten rendszeresen foglalkoznak klímavédelemmel, védett állatainkkal. Az állatvilág megismerésével ösztönzik a gyerekeket, ezért nyitottak a szépre, szeretik, óvják környezetüket, az élőlényeket. Bozókiné Szabó Ildikó innovatív, szakmailag felkészült és gondoskodik a mindennapok során a környezettudatos nevelésről. Fontosnak tartom, hogy tudományosan megalapozott ökológiai szemléleten alapuló ismeretszerzéssel alakítják a gyermekek világról alkotott képét, környezettudatos magatartását, ismereteket nyújtanak a fenntartható fejlődésről, az energiatakarékos felhasználásról.
Nagyné Pap Andrea
Szülő